NGHIÊN CỨU SINH TRẦN THỊ HIẾU BẢO VỆ THÀNH CÔNG LUẬN ÁN TIẾN SĨ NGÀNH NGÔN NGỮ ANH

Mới đây, tại Trường Đại học Mở Hà Nội, Nghiên cứu sinh Trần Thị Hiếu Thủy đã bảo vệ thành công Luận án tiến sĩ chuyên ngành Ngôn ngữ Anh, mã số 9220201 với đề tài “British travel bloggers’ portrayal of Vietnam: A multimodal analysis”. (Phân tích hình ảnh Việt Nam qua blogs của các bloggers du lịch người Anh theo cách tiếp cận đa phương thức). Luận án được hướng dẫn bởi PGS TS Lâm Quang Đông

Xem thêm thông tin hệ từ xa của Đại học Mở tại: tuxa.daihoctructuyen.com.vn/ehou

Luận án nhằm tìm hiểu cái nhìn của các blogger du lịch Anh về Việt Nam với tư cách là một điểm đến du lịch thông qua trải nghiệm tham quan Việt Nam của họ. Qua đó, Luận án đã trả lời các câu hỏi nghiên cứu chuyên sâu:

(1) Các blogger du lịch người Anh đã truyền đạt điều gì qua khắc họa chân dung Việt Nam của họ?

 • Họ đã xem xét những khía cạnh nào của Việt Nam?
 • Ở mỗi khía cạnh, họ đánh giá Việt Nam như một điểm đến du lịch ở mức độ nào?
 • Ngôn từ và hình ảnh tĩnh trong các bài đăng blog đó đã tương tác với nhau để thể hiện đánh giá của họ như thế nào?

(2) Các quan điểm xã hội học trong diễn ngôn du lịch được phản ánh như thế nào trong cái nhìn của các blogger du lịch Anh về Việt Nam?

 • Quan điểm ngôn ngữ học xã hội nào của diễn ngôn du lịch nổi bật trong các bài đăng trên blog du lịch?
 • Văn bản và hình ảnh tĩnh trong các bài đăng trên blog du lịch đóng góp vào việc thể hiện những góc nhìn này như thế nào?
  Theo đánh giá của Hội đồng, Luận án đã có những đóng góp khoa học quan trọng:

Về mặt lý thuyết, luận án góp phần khẳng định triển vọng của lĩnh vực phân tích diễn ngôn đa phương thức, và khung lý thuyết đa phương thức có thể được xây dựng bằng cách kết hợp những yếu tố phù hợp từ hai hoặc nhiều khung lý thuyết khác nhau. Luận án chỉ ra sự kết hợp hiệu quả của Lý thuyết Ngôn ngữ đánh giá (Martin & White, 2005) và Khung Ngữ pháp Hình ảnh (Kress & van Leeuwen, 2006) trong nghiên cứu các nguồn tạo nghĩa tương tác. Luận án cũng cho thấy trong các blog du lịch, một thể loại đang phát triển của diễn ngôn du lịch, có nguồn ngữ liệu đa phương thức lớn cần tiếp tục được khai thác trong nghiên cứu ngôn ngữ.
Phân tích diễn ngôn đa phương thức là một lĩnh vực nghiên cứu mới mẻ và đầy hứa hẹn ở Việt Nam, nhất là trong bối cảnh diễn ngôn du lịch còn chưa được quan tâm. Vì vậy, luận án này có thể là nguồn tham khảo hữu ích cho những người có liên quan, đặc biệt là các nhà nghiên cứu và sinh viên ngôn ngữ học và du lịch học.

Về mặt thực tiễn, những phát hiện từ nghiên cứu này có đóng góp thiết thực vào sự phát triển của truyền thông du lịch cũng như việc dạy và học tiếng Anh ở Việt Nam. Sự hiểu biết về cách khách du lịch miêu tả Việt Nam có thể hỗ trợ các bên liên quan trong ngành du lịch, đặc biệt là các nhà tiếp thị du lịch, trong việc xây dựng chiến lược cụ thể để cải thiện trải nghiệm “Việt Nam đích thực” của du khách và tăng cường những sản phẩm du lịch mang bản sắc đặc thù của Việt Nam.

Đối với việc dạy và học tiếng Anh ở Việt Nam, việc phân tích bản sắc Anh thể hiện trên các blog sẽ đóng góp một nội dung quan trọng cho các môn học như đào tạo phiên dịch và dịch thuật về du lịch và giảng dạy giao tiếp liên văn hóa. Một ứng dụng thực tế khác là sử dụng các bài viết trong blog du lịch làm nguồn học liệu thực tiễn cho các chương trình dạy và học tiếng Anh.

Luận án được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua.

Tại buổi lễ, TS Dương Thăng Long – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Hà Nội gửi lời cảm ơn đến Hội đồng và các thầy cô hướng dẫn trong suốt thời gian qua, đặc biệt ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của nghiên cứu sinh trong thời gian tham gia đào tạo và đánh giá cao các kết quả nghiên cứu của luận án, đồng thời mong muốn nghiên cứu sinh Trần Thị Hiếu Thủy sẽ vận dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn công tác tại đơn vị để làm tốt hơn nữa công việc chuyên môn của mình.

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *