các ngành/khóa học đào tạo

Các ngành đào tạo dưới đây là một số ngành của các Trường do Đại học Trực tuyến tuyển sinh mọi người cùng tham khảo nhé!.

Trường đại học kinh tế quốc dân

  Học viện công nghệ bưu chính viễn thông

   học viện tài chính

    Trường đại học mở hà nội

     đại học thái nguyên

      Trường đại học kỹ thuật công nghiệp thái nguyên

       Trường Đại học Nông lâm thái nguyên