Đảng bộ Đại học Thái Nguyên: Kết nạp 140 đảng viên mới

Thời gian qua, Đảng ủy Đại học Thái Nguyên (ĐHTN) và các cấp ủy cơ sở luôn quan tâm thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, viên chức và người học.

Chi bộ Khoa Điện tử, thuộc Đảng bộ Trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp (Đại học Thái Nguyên) tổ chức kết nạp 2 đảng viên là sinh viên.

Theo đó, Đảng ủy ĐHTN và các cấp ủy cơ sở đã tập trung tuyên truyền, nắm bắt tình hình đảng viên, cán bộ, viên chức, người học; tổ chức học tập, quán triệt nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương và Tỉnh ủy Thái Nguyên.

Trong 6 tháng đầu năm nay, Đảng ủy ĐHTN tiếp tục thực hiện tốt Đề án số 03, 04 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả phát hiện, xác định, quyết định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên, giai đoạn 2021-2025”, “Tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2021-2025”.

Bên cạnh đó, thực hiện tốt công tác nghiệp vụ về quản lý hồ sơ đảng viên, quản lý cơ sở dữ liệu về đảng viên; cập nhật 140 phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên, làm 140 thẻ đảng, đề nghị tặng huy hiệu Đảng cho 3 đồng chí.

Đảng ủy ĐHTN đã mở 3 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 301 đảng viên mới, 693 quần chúng ưu tú. Trong 6 tháng đầu năm, toàn Đảng bộ đã kết nạp 140 đảng viên mới, chuyển Đảng chính thức cho 40 đảng viên dự bị- baothainguyen.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *