Công đoàn Học viện Tài chính hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2023

(CĐ HVTC)- Diễn ra từ ngày 1/5 – 31/5/2023, tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2023 có chủ đề “Kết nối công nhân, xây dựng tổ chức”.

Theo Tổng LĐLĐ Việt Nam, bên cạnh các hoạt động thường xuyên sẽ tập trung vào các hoạt động gắn với công tác tổ chức đại hội công đoàn các cấp, nhất là cấp cơ sở và cấp trên trực tiếp cơ sở (địa bàn quan trọng gắn để lan tỏa cách làm hay, cách làm mới của tổ chức Công đoàn), hướng tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Công đoàn Học viện chăm lo Tết Nguyên đán 2023 cho đoàn viên

5 hoạt động trọng tâm trong Tháng Công nhân gồm: Chương trình “Đối thoại tháng 5”; diễn đàn “Công nhân vì doanh nghiệp, doanh nghiệp vì công nhân”, hoạt động “Cảm ơn NLĐ”; Tháng cao điểm phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở; giới thiệu đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng, kết nạp; chương trình “Mỗi công đoàn cơ sở, một lợi ích đoàn viên” trong đó chú trọng triển khai hiệu quả ít nhất một việc làm cụ thể để chăm lo phúc lợi cho đoàn viên, người lao động; hưởng ứng Tháng Hành động về an toàn, vệ sinh lao động gắn hoạt động Tháng Công nhân với tổ chức đại hội công đoàn các cấp.

Hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2023, Công đoàn Học viện Tài chính kêu gọi toàn thể các đoàn viên thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp, hướng tới Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam và Đại hội đại biểu công đoàn Học viện Tài chính lần thứ 7.