Mục tiêu đào tạo học ngành Kế toán và học ra trường làm gì?

Người học sau khi tốt nghiệp ngành Kế toán, chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp tại đại học từ xa E-Learning nắm vững kiến thức cơ bản về tài chính, kinh doanh, quản lý kinh tế; có kiến thức chuyên sâu về chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp thuộc ngành Kế toán; có tư duy sáng tạo và logic;

nghiên cứu độc lập, phân tích, đánh giá và hoạch định chính sách liên quan đến kế toán;có khả năng giải quyết các vấn đề liên quan về tài chính, kế toán; có kỹ năng thực hành chuyên môn thành thạo về Kế toán doanh nghiệp; có tính kỷ luật tốt và tác phong chuyên nghiệp, tuân thủ đạo đức nghề nghiệp; có các kỹ năng cần thiết để thực hiện các nghiệp vụ về kế toán; có khả năng thích ứng nhanh với môi trường làm việc trong nước và quốc tế.

muc-tieu-dao-tao-hoc-nganh-ke-toan
muc-tieu-dao-tao-hoc-nganh-ke-toan


Thời gian: 2,5 – 4 năm
Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp có đủ năng lực đảm nhận các công việc về Kế toán doanh nghiệp và các lĩnh vực khác thuộc ngành Kế toán trong các công ty, tổ chức, tập đoàn trong và ngoài nước, các cơ quan Nhà nước; cụ thể:

– Đảm nhận ngay công việc chuyên môn như: kế toán viên, nhân viên tài chính, kiểm soát viên tại các doanh nghiệp, các tập đoàn, tổng công ty thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế- Làm việc chuyên môn tại Kiểm toán nhà nước; các công ty kiểm toán độc lập; các tổ chức tài chính – tín dụng; các cơ quan quản lý nhà nước


– Làm việc tại các công ty thiết kế phần mềm về kế toán, quản trị doanh nghiệp- Đủ khả năng khởi nghiệp cung cấp dịch vụ kế toán, tư vấn kế toán, tài chính, thuế cho các doanh nghiệp


– Trở thành giảng viên, trợ giảng, chuyên gia tư vấn, nghiên cứu viên chuyên môn về lĩnh vực Kế toán nói chung và lĩnh vực Kế toán doanh nghiệp nói riêng

 

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN HỌC ĐẠI HỌC TRỰC TUYẾN NGÀNH KẾ TOÁN MỘT CÁCH DỄ DÀNG NHẤT

     

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *